Clubgeschiedenis


Eerwaarde Heer Herbots bracht de wandelmicrobe mee uit Hasselt bij zijn intrek in Wellen. Er werd op een bescheiden manier aan wandelen in groep gedaan. Hij motiveerde enkele wandelaars tot het oprichten van een echte wandelclub. Zo startte de club.

1976: oprichting van de wandelclub ‘De Wellense Bokkerijders’ op 23 mei. De eerste tochtging naar het kasteel van Rullingen met een 15 deelnemers.

1977: aansluiting bij de Nationale Wandelfederatie (N.W.F) met nummer L034. Er vonden 7 tochten plaats met een totaal van 339 wandelaars

1978: een totaal van 565 wandelaars

1980: 48 leden

1987: de eerste goede resultaten: 801 deelnemers aan de Bokkerijderstocht.

1988: 1244 deelnemers aan de Bokkerijderstocht

1990: verhuis van de voorzitter Alfons Verbeeck naar Neerpelt en Eddy Vanormelingen werd de nieuwe voorzitter. Onder Eddy groeit de club verder en het aantal wandelaars blijft stijgen.

1995: Huidig voorzitter Francis Quetin neemt de leiding over. Nu groeit de club uit tot één van de grootste van Zuid-Limburg. Onze 6 tochten worden bezocht door meer dan 6000 wandelaars. De verbroedering met de zusterclub ‘Wanderfreunde Obermosel’ uit Wellen-Duitsland wordt in stand gehouden.

2001: Viering zilveren jubileum: bijna 2000 wandelaars aan de Bokkerijderstocht en op 8 september een grote receptie om het 25-jarig bestaan te vieren.

2006: 30-jarig bestaan met als het absolute hoogtepunt de organisatie van de Nationale Wandeldag Limburg met meer dan 5000 officieel ingeschreven wandelaars. Onze wandeldag werd door Radio 2 als de beste organisatie van Vlaanderen bevonden.

2016: 40 jarig bestaan met een groots feest in feestzaal De Meersche met o.a. optreden van 'De Oppenheimers', gratis eten en drinken.